Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Монголчуудын Өрх \гэр\ бүлийн хүмүүжлийн уламжлалт тогтолцоо, онцлог, түүнийг орчин үед хэрэглэх боломж, монгол гэр бүлийн уламжлалт ёс заншил зэрэгт суралцана. Үүнд:

 • Монгол өрх гэрийн ёс заншил
 • Овог, удам судраа мэдэж өвлөх
 • Ургийн бичиг хөтлөх
 • Ханиа зөв сонгож ханилах
 • Тулгар эхийг энэрэх
 • Хүүхдийн хүй хадгалах зан үйл
 • Нэр өгөх
 • Даахь авах
 • Бие эрүүл, зориг чанга хүмүүжүүлэх
 • Ажилсаг, хөдөлмөрч хүмүүжил
 • Ёс заншлаа эрхэмлэн дээдлэх
 • Эрдэм оюун ухааны хүмүүжил
 • Ёс суртахуун, гоо зүйн хүмүүжил
 • Цагаан сар
 • Ах захын ёсон
 • Төрийн ёсон
 • Байгалиа хамгаалах ёсон
 • Шүтэх бишрэх ёсон
Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт