Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Энэхүү сургалт нь зөвхөн эрчүүдэд зориулсан сургалт юм. Эрчүүдийн сэтгэл зүй, зан төлөвийн онцлог, насны онцлогыг даган өөрчлөгдөг “БИ”-гийн хандлага, эрэгтэй хүний дотоод ертөнц, эсрэг хүйсийнхэнтэй харилцахад анхаарах асуудлууд, эрэгтэй хүнд явагддаг биологийн өөрчлөлт, эрүүл мэнд зэрэг асуудлуудаар практик, мэдлэг ур чадвар олгоно.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт