Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Сургалт нь сэтгэл зүй, амьдралын хэв маягын хувьд эрсдэлтэй нөхцөл байдалд байгаа залууст зориулагдсан юм. Энэхүү сургалтаар тэдний буруу зуршил, сөрөг хандлага, зан үйлийг өөрчлөх юм. Энэхүү сургалт нь сэтгэл заслын аргууд болон урлаг, спортын арга зүйд суурилсан өвөрмөц сургалт юм.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт