Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Шилжилтийн эгзэгтэй насан дээрээ яваа өсвөр насныханд  өртөөчилсөн тоглоомын аргаар хэрэгтэй мэдээ мэдээллийг хүргэнэ. Тэдэнд өөрсдийн насны онцлог, сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудлаа хэрхэн даван туулах, томчуудтай хэрхэн ойлголцох зэрэг асуудлыг заахаас гадна ирээдүйн амьдралдаа хэрхэн бэлтгэх талаар мэдлэг, арга зүйг эзэмшүүлнэ.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт