Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 
 • Өөрийгөө танин мэдэх, сэтгэц, төрх араншингийн онцлог шинжийг тодорхойлох мэдлэг олгох
 • Хувийн онцлог шинжээ танин мэдсэний үндсэн дээр өөрийн зан харилцаа, хандлага, үйлдэлдээ хяналт тавих чадвар суулгах
 • Өөртөө итгэх итгэл болон урам зоригтой болгох

Үндсэн агуулга:

 • Хувь хүн гэж хэн болох
 • Өөрийгөө зан ааш, төрх араншинг танин мэдэхийн ач холбогдол
 • Холерик темпераментийн онцлог, давуу болон сул тал
 • Сангвиник темпераментийн онцлог давуу болон сул тал
 • Флегматек темпераментийн онцлог давуу болон сул тал
 • Меланхолик темпераментийн давуу болон сул тал
 • Харилцаа хандлага болон гэр бүлийн харилцаанд төрх араншингийн  үзүүлэх нөлөөлөл
 • Хүүхдийн төрх араншингийн онцлогыг танин  мэдэх арга зам
 • Өөртөө итгэх итгэл болон өөдрөг үзэл гэж юу болох
 • Ажил амьдралд саад болдог буруу хандлага
 • Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж
 • Өөртөө байгаа боломж давуу талуудыг олж харах, хөгжүүлэх
Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт