Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Хүний өдөр тутмын амьдрал ахуйгаас эхлээд улс төр, эдийн засаг, соёл, боловсрол, шинжлэх ухаан, хууль зэрэг нийгмийн бүхий л салбарын үйл ажиллагаа нь харилцааны тусламжтайгаар явагддаг. Харилцааны үйл явцад хүмүүс оюуны үнэт зүйлсийг өвлөн эзэмшиж, бие хүний хувьд хөгжин төлөвшиж, мэдлэг туршлага бодол санаагаа солилцож, сэтгэл мэдрэмжээ илэрхийлэх чадвар эзэмшдэг. Харин тухайн хүн харилцааны ур чадварыг хэрхэн эзэмшсэн бэ? гэдэг нь амьдрал үйл ажиллагаанд нь ихээхэн нөлөөлдөг. Энэхүү сургалт нь хувь хүнээс гэр бүл, хамт олон, нийгэмтэй хэрхэн харилцах харилцааны загвар, бие хүний харилцааны сэтгэл зүй, харилцааны зөрчлийн сэтгэл зүй, ажил хэргийн харилцаа, практик арга техник зэргийг эзэмшүүлнэ.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт