• kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
Сертификатын сургалтын бүртгэл эхэллээ
Хүн ам, хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ажил, халамж хамгааллын  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж б...
дэлгэрэнгүй
Сертификатын сургалтын бүртгэл эхэллээ
Хүн ам, хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ажил, халамж хамгааллын  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж б...
дэлгэрэнгүй
Сургалтын багц хэрэглэгдэхүүн боловсрогдлоо
Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ ХАХНХЯ, халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын захиалгаар зорилтот бүлэгт гэр бүлийн...
дэлгэрэнгүй
Сургалтын багц хэрэглэгдэхүүн боловсрогдлоо
Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ ХАХНХЯ, халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын захиалгаар зорилтот бүлэгт гэр бүлийн...
дэлгэрэнгүй
Сертификатын сургалтын бүртгэл эхэллээ
Хүн ам, хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ажил, халамж хамгааллын  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж б...
дэлгэрэнгүй

Хамтын ажиллагаа