ГЭР БҮЛ СУДЛААЧ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОР, ПРОФЕССОР ТӨМӨР-ОЧИРЫН НАМЖИЛЫН НЭРЭМЖИТ

“XXI ЗУУНЫ - МОНГОЛ ГЭР БҮЛ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ

Сэдэв: “ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ЦААШДЫН ТӨЛӨВ”

Зорилго:
Монгол гэр бүлийн өнөөгийн байдал, хувьсал өөрчлөлтийн шалтгаан, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг судалж тодорхойлох, гэр бүлийн харилцаанд тулгамдаж буй асуудлуудаас гарах арга замын талаарх судлаач, эрдэмтдийн санал зөвлөмжийг нэгтгэх

Илтгэлийн хүрээ:

  • Төрөөс гэр бүлийн талаар баримталж буй бодлого, эрх зүйн зохицуулалт
  • Гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн байгууллагын бүтэц, төлөвшил
  • Монгол гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал
  • Гэр бүлийн хөгжлийн чиг хандлага, анхаарах зарим асуудал
  • Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үр дүн
  • Гэр бүлийн харилцаан дахь жендерийн эрх тэгш байдлын баталгаа

Хаана, хэзээ:

  • 2024 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14:00 цаг
  • ОУУБИС-ийн B байрны 2 давхар 203 тоот өрөө “Олон Улсын хурлын танхим” 

НЭЭЛТ

Т.Ихтамир

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газрын дарга

Кан Юу Ёль /Ph.D/

ОУУБИС-ийн ерөнхий захирал

НЭГДСЭН ИЛТГЭЛ

“Чингис хааны Их Монгол улсын гэр бүлийн бодлого-1”

Б.Сумъяабаатар проф, док /Ph.D/
ОУУБИС-ийн Чингис хаан судлалын хүрээлэн

“Гэр бүлийн талаарх Монгол төрийн бодлогын залгамж чанар, хөгжлийн чиг хандлага”

Т.Намжил, проф, док /Sc.D/, Х.Баавгай, дэд проф, док /Ph.D/
ОУУБИС, Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхим

“Монгол гэр бүлийн үнэт зүйл ба эрэгтэйчүүдийн гүйцэтгэх үүрэг”

Б.Оюун-Эрдэнэ, дэд проф, док /Ph.D/
ОУУБИС, Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхим

САЛБАР I ХУРАЛДААН

“Гэр бүл соёлын орчин болох нь”

Б.Галиндэв, проф, док /Ph.D/
Отгонтэнгэр Их Сургууль 

“Гэр бүл дэх хүүхдийн хөгжил, сэтгэл зүйн хамгааллын асуудал”

М.Довууч, дэд проф, док /Ph.D/
БУТ-ийн багш

“Хүүхдийг гэр бүлийн орчинд “хүн болгох” ардын ухаан”

Ц.Уранцэцэг, дэд проф, док /Ph.D/
УБЭИС-ийн Орхон аймаг дахь салбар сургууль

“Төрөөс гэр бүлийн талаар баримтлах бодлого: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх асуудалд”

Ю.Бадамханд, дэд проф, док /Ph.D/
ОУУБИС-ийн Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх төвийн дарга

“Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж буй зарим арга хэмжээ” (Архангай аймгийн жишээн дээр)

 Г.Сумъяабаатар, док /Ph.D/, (Архангай аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газрын мэргэжилтэн-сэтгэл зүйч)
Ч.Адьяасүрэн Архангай аймгийн ЭМГ-ын мэргэжилтэн)

“Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үр дүн”

Д.Батдаваа, (докторант) ДХИС-ийн ЦС-ийн багш,
БЗД-ийн 28 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сэтгэл зүйг ойлгож, гэр бүлийн орчинд төлөвшүүлэх арга зүйн зарим асуудалд”

М.Байгалмаа, (Магистр)
“Маргад дээд сургууль” дидактикийн багш

“Асрамжийн төвд амьдарч буй хүүхдэд үзүүлэх нийгмийн ажлын үйлчилгээ”

Н.Нарантуяа, Нийгмийн ажилтан,
 “Гэрэл” хүүхдийн асрамжийн төв

“Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ” (Боловсролын салбарын жишээн дээр)

А.Хүслэн, НЕБУБС, Түүх-Нийгэм судлалын багш
Н.Алтанцэцэг, НЕБ-155-р сургууль

“Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үр дүн”

Ш.Шүрэнцэцэг, Багануур дүүрэг ХХҮХ-ХЭХА

“Гэр бүлийн харилцаан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын талаархи олон нийтийн хандлага”

Н.Нямдорж, ШУТИС, БУХС

“Хүүхдийн хөгжил, түүнд гэр бүлийн үзүүлж буй нөлөө”

Ц.Сарангэрэл

“Цэцэрлэгийн багшийн ажлын онцлог, гэр бүлийн харилцаанд нөлөөлөх нь”

А.Мөнхтуяа /Магистр/ Увс аймаг Улаангом сум

САЛБАР II ХУРАЛДААН

“Гэр бүлтэй ажиллах салбарын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж буй байдал” (их дээд сургуулийн жишээн дээр)

Т.Цэндсүрэн, дэд проф, док /Ph.D/ МУБИС-БСС, НААЗТ

“Хүний эрхийн суурь асуудал ба гэр бүлийн уламжлал ёс суртахууны боловсролын асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ”

Д.Отгончимэг, дэд проф, док /Ph.D/ ИЗОУИС-ийн Хууль зүйн сургууль
Э.Энхтүвшин, докторант ИЗОУИС-ийн багш

“Өрхийн өнөөгийн хэрэглээний хэв шинж ба хүүхэд хүмүүжлийн асуудал”

М.Довууч, дэд проф, док /Ph.D/ ОТИС-ийн багш

“Post-boarding support for orphans how is the technology of social work in Buryatia”

Yu.Yu. Shurygina, (Ph.D)., Prof,
I.F. Afanasyeva, Republic of Buryatia, Russia

“Орчин үеийн гэр бүл ба гар утас, цахим хэрэглээ”

Л.Орхонтуул, НДГБХЗХХ-ийн  Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

“Гэр бүлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдаж буй асуудал, дүгнэлт, цаашид авах арга хэмжээний талаар зөвлөмж”

Ж.Оюун, Хуульч

“Өрхийн тэргүүний гэр бүлдээ эзлэх байр суурь”

Ц.Нарангэрэл, /Ph.D/ СИТИ их сургуулийн  Хууль зүйн сургуулийн багш

“Архины хамаарлаас гаргах туршилт, үр дүнгээс (архангай аймгийн жишээн дээр)”

Г.Сумъяабаатар /Ph.D/, сэтгэл зүйч
Д.Балдандорж, ахлах мэргэжилтэн
Э.Эрдэнэчимэг, мэргэжилтэн, Архангай аймгийн ХГБХГ

“Гэр бүлд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, төлөв хандлага”

Ц.Энхтүвшин, ОУУБИС-ийн Нийгмийн Ажлын Тэнхим, багш

“Гэр бүлийн санхүүгийн боловсролын тулгамдсан асуудал, дээшлүүлэх арга зам”

Б.Оюунсүрэн док /Ph.D/,
Мандах их сургууль, Эдийн засаг, Бизнес удирдлагын тэнхим

“Гэр бүлийн харилцаан дахь жендерийн эрх тэгш байдлын баталгаа”

Ч.Дүүрэнбилэг,
Завхан аймаг дахь МУИС-ийн БМТС-ийн Ерөнхий эрдмийн тэнхим

“Хувь хүний аюулгүй байдалд тулгамдаж буй зарим асуудал ба гэр бүлийн үүрэг, хариуцлага”

О.Мөнхцэцэг, Б.Дөлгөөн,
ҮБХИС-ийн АБС-ийн НУТ-ийн багш

“Гэр бүлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдаж буй асуудал, цаашдын төлөв”

Э.Энхтуул, Увс аймгийн ТГ, Татварын улсын байцаагч

“Хүүхэд нас нь социологийн судлагдахуун болох нь”

Б.Анужин, ОУУБИС-ийн Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхим