Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл

2016  оны 2-р улирлаас Гэр бүлийн боловсролын мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилго бүхий “ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛ” сэтгүүлийг улирал дутам эрхлэн гаргаж эхэллээ. Энэхүү сэтгүүл нь Монгол улсын гэр бүлийн боловсролд онцгойлон бодлого, системтэйгээр, шинжлэх ухааны судалгааны үндэстэй хандаж мэдээ мэдээллийг мэргэжлийн өндөр түвшинд түгээхэд нийтлэлийн бодлогоо чиглүүлж байна. 

Хосуудын харилцаа, аз жаргалтай гэр бүлийн үндэс, гэр бүлийн үүрэг хариуцлага, сэтгэл зүйн боловсрол, хүүхдийн нас бие сэтгэхүйн онцлог, хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх, харилцах арга барил, хүүхдэд ээлтэй гэр бүлийн орчин гэх мэт амьдралын өргөн хүрээг хамарсан мэдлэг, боловсролыг түгээнэ.

Монгол шуудан компаниар дамжуулан захиалж болохоос гадна дараах утсаар холбогдон захиалж, хүргүүлж болно. Улирлын захиалгын үнэ 10 000 төгрөг.              

Утас: 9910-5317