Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Энэхүү сургалтаар залуус, өсвөр үеийнхэнд гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн үүрэг хариуцлага, ирээдүйн гэр бүлийн амьдралдаа хэрхэн хариуцлагатай хандах, тогтвортой эрүүл гэр бүлийг бий болгох талаар зав хандлага төлөвшүүлж мэдлэг олгоно. Мөн хүний бэлгийн амьдрал, өсвөр үеийнхний нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцоо, бэлгийн замын халдварт өвчин, сэргийлэх арга зам гэх мэт нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн цогц мэдлэгийг олгоно.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт