Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Энэхүү сургалт нь өрөөсгөл гэр бүлийн өрхийн тэргүүнүүдэд зориулсан сэтгэл зүйн өвөрмөц сургалт юм. Сургалтаар хүүхдээ хэрхэн зөв өсгөн хүмүүжүүлэх, ганцаардлыг даван туулах, амьдралын бэрхшээлийг даван туулахад сэтгэл зүйн хүчин зүйлийн нөлөө зэрэг асуудлуудаар практик мэдлэг, чадвар олгоно.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт