Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Энэхүү сургалт нь зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан сургалт юм. Эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүй, зан төлөвийн онцлог, насны онцлогыг даган өөрчлөгдөг “БИ”-гийн хандлага, эмэгтэй хүний дотоод гоо сайхан, эсрэг хүйсийнхэнтэй харилцахад анхаарах асуудлууд, эмэгтэй хүнд явагддаг биологийн өөрчлөлт, төрөлт, эрүүл мэнд зэрэг асуудлуудаар практик, мэдлэг ур чадвар олгоно.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт