Сургалт, Судалгаа, Зөвлөгөө, Мэдээлэл
 

Энэхүү сургалт хосуудад зориулагдсан бөгөөд гэр бүлийн хосууд сургалтанд хамтдаа сууснаар өөрсдийн амьдрал, харилцааг шинэ өнцгөөс хардаг болох юм. Уг сургалтаар аз жаргалтай гэр бүлийн амьдралын үндэс, гэрлэлтийн сэтгэл ханамж, хосуудын нэг нэгнээсээ хүсэн хүлээдэг зүйл, ханийхаа илүү сайхан нандин чанар, уучлал, хайр, хүндлэл, итгэл зэрэг асуудлуудыг илүү өөр өнцгөөс ойлгож авах юм.

Ерөнхий Сургалт
Сертификатын Сургалт