Нийгмийн хөгжил дэвшилд гэр бүлийн хөгжил боловсролын асуудал нэн тэргүүнд тавигдаж байгаатай холбогдуулан  гэр бүл дэхь хүүхэд хамгааллын асуудал ч чухал боллоо.

Гэр бүл дэхь тулгамдсан  асуудал түүнээс шалтгаалан хүүхдэд тулгарах эрсдэлийг бууруулахад тэдэнд чиглэсэн олон үйлчилгээ шаардлагатай байгаагийн нэг бол сэтгэл зүйн зөвлөн туслах үйлчилгээ юм.

Энэхүү сургалт нь гэр бүл, хүүхдийн чиглэлээр ажиллаж буй мэргэжилтнүүдэд гэр бүл, хүүхдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүйг эзэмшүүлнэ.