МЭРГЭЖЛИЙН БАГ

МАНАЙ БАГИЙН ГИШҮҮД

Ph.D Б.Оюун-Эрдэнэ

Гүйцэтгэх захирал

Ph.D Б.Оюун-Эрдэнэ

Гүйцэтгэх захирал
Доктор, дэд профессор Б.Оюун-Эрдэнэ нь нийгэм судлалын багш мэргэжилтэй. Социологи, сэтгэл судлалын чиглэлээр судалгаа хийдэг. Унгар, Турк, БНСУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн. Монгол улсад гэр бүл судлаач мэргэжлийн стандартыг анх удаа тогтоож БНСУ, АНУ, Герман, Канад зэрэг улс орнуудын туршлагаар бакалавр, магистрын сургалтыг эрхлэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд сүүлийн 10 гаруй жилийн сургалт, судалгааны ажлаа зориулсан. Гэр бүлийн зөвлөгөө, сургалт явуулах, судалгааны ажлыг өргөжүүлэх, төрийн бодлого, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, төрийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, төрийн байгууллагын ажилтнуудыг мэргэшүүлэн чадавхижуулахад судлаачийн хувиар идэвхтэй ажиллаж байна. Монгол улсад “Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвийн стандарт”, “Залуучуудад гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын модуль”, “Их дээд сургуулийн оюутнуудад гэр бүлийн боловсрол олгох хичээлийн стандарт, хөтөлбөр”, “Зорилтот бүлгийнхэнд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын модуль -”ийг тус тус анх удаа боловсруулж зохиогчийн эрхийг авсан. 10 орчим  сурах бичиг, гарын авлага, хамтын бүтээл хэвлүүлсний зэрэгцээ 20 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж, 30 гаруй илтгэлийг Улсын болон олон улсын чанартай хурлуудад хэлэлцүүлсэн. 10 гаруй судалгаа, төслийн багийн гишүүн болон ахлагчаар ажилласан ажлын туршлагатай. Б.Оюун-Эрдэнэ нь "Гэр бүлийн судалгаа боловсролын үндэсний хүрээлэн" ТББ-ын гүйцэтгэх захирлын үүрэгт ажлыг гүйцэтгэхээс гадна гэр бүлийн зөвлөгөө, сургалт, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ажлуудыг давхар гүйцэтгэдэг.

Ө.Байгаль

Социологич

Ө.Байгаль

Социологич
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Б.Нандинцэцэг

Сэтгэл зүйч

Б.Нандинцэцэг

Сэтгэл зүйч
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Э.Энх-Учрал

Хүүхэд судлаач

Э.Энх-Учрал

Хүүхэд судлаач
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Л.Мөнхнаран

Нийгмийн ажилтан

Л.Мөнхнаран

Нийгмийн ажилтан
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Х.Баавгай

Бодлогын зөвлөх

Х.Баавгай

Бодлогын зөвлөх
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Гэр бүлийн харилцаа, сэтгэл зүйн сургалт

Нийгэм соёлын хөгжлийг дагаад гэр бүлийн харилцаа, бүтэц хэв маяг өөрчлөгдөж олон байна. Энэхүү сургалтад сууснаар шинжлэх ухааны онолын үзэл баримтлалын үндсэн дээр гэрлэлт ба гэр бүл, гэр бүлийн харилцааны сэтгэл зүйн үндсэн  суудлуудыг судална. Өөрийн гэр бүлийн харилцаагаа оношлох, гэр бүлийн харилцааны тулгамдсан асуудал, зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх, гэрлэлтээс хүлээх хүлээлт, бодит үнэн хоёрын зөрүүг хэрхэн даван туулах зэрэгт суралцана. Мөн гэр бүлийн гишүүдийн харилцан үйлчлэл, ойлголцол, асуудлыг шийдвэрлэх арга замуудын талаар мэдлэг, ур чадвартай болно.

Гэр бүл төлөвлөлт, эрүүл мэндийн сургалт

Гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн эрүүл мэндийн боловсролын ач холбогдлыг таниулна. Хосууд өөрсдийн нийгэм, эдийн засаг, санхүү, сэтгэл зүйн байдал зэрэгтээ үндэслэж гэр бүл төлөвлөлтийг хэрхэн оновчтой хийхийн ач холбогдолыг танилцуулна. Гэр бүл төлөвлөлтийн оновчтой аргуудыг сонгохын тулд юуг анхаарах, ямар мэргэжлийн байгууллагад хандах чиглэл, арга замыг зөвлөж өгнө.

Монгол гэр бүлийн ёс уламжлалын сургалт

Монголчуудын Өрх \гэр\ бүлийн хүмүүжлийн уламжлалт тогтолцоо, онцлог, түүнийг орчин үед хэрэглэх боломж, монгол гэр бүлийн уламжлалт ёс заншил зэрэгт суралцана. Үүнд:

 • Монгол өрх гэрийн ёс заншил
 • Ханиа зөв сонгож ханилах
 • Тулгар эхийг энэрэх
 • Бүүвэйн дууны ач холбогдол
 • Хүүхдэд нэр өгөх ёсон
 • Хүүхдийн даахь үргээх ёсон
 • Бие эрүүл, зориг чанга хүмүүжүүлэх
 • Ажилсаг, хөдөлмөрч хүмүүжил
 • Ёс заншлаа эрхэмлэн дээдлэх
 • Эрдэм оюун ухааны хүмүүжил
 • Ёс суртахуун, гоо зүйн хүмүүжил

Financial Consulting

Busiess servies ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Business Consulting

Busiess servies ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.