Доктор, дэд профессор Б.Оюун-Эрдэнэ нь нийгэм судлалын багш мэргэжилтэй. Социологи, сэтгэл судлалын чиглэлээр судалгаа хийдэг. Унгар, Турк, БНСУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн. Монгол улсад гэр бүл судлаач мэргэжлийн стандартыг анх удаа...
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is...
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is...