Х.Баавгай

Бодлогын зөвлөх

Х.Баавгай

Бодлогын зөвлөх
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Л.Мөнхнаран

Нийгмийн ажилтан

Л.Мөнхнаран

Нийгмийн ажилтан
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Э.Энх-Учрал

Хүүхэд судлаач

Э.Энх-Учрал

Хүүхэд судлаач
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Б.Нандинцэцэг

Сэтгэл зүйч

Б.Нандинцэцэг

Сэтгэл зүйч
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Ө.Байгаль

Социологич

Ө.Байгаль

Социологич
Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line. Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Ph.D Б.Оюун-Эрдэнэ

Гүйцэтгэх захирал

Ph.D Б.Оюун-Эрдэнэ

Гүйцэтгэх захирал
Доктор, дэд профессор Б.Оюун-Эрдэнэ нь нийгэм судлалын багш мэргэжилтэй. Социологи, сэтгэл судлалын чиглэлээр судалгаа хийдэг. Унгар, Турк, БНСУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн. Монгол улсад гэр бүл судлаач мэргэжлийн стандартыг анх удаа тогтоож БНСУ, АНУ, Герман, Канад зэрэг улс орнуудын туршлагаар бакалавр, магистрын сургалтыг эрхлэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд сүүлийн 10 гаруй жилийн сургалт, судалгааны ажлаа зориулсан. Гэр бүлийн зөвлөгөө, сургалт явуулах, судалгааны ажлыг өргөжүүлэх, төрийн бодлого, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, төрийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, төрийн байгууллагын ажилтнуудыг мэргэшүүлэн чадавхижуулахад судлаачийн хувиар идэвхтэй ажиллаж байна. Монгол улсад “Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвийн стандарт”, “Залуучуудад гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын модуль”, “Их дээд сургуулийн оюутнуудад гэр бүлийн боловсрол олгох хичээлийн стандарт, хөтөлбөр”, “Зорилтот бүлгийнхэнд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын модуль -”ийг тус тус анх удаа боловсруулж зохиогчийн эрхийг авсан. 10 орчим  сурах бичиг, гарын авлага, хамтын бүтээл хэвлүүлсний зэрэгцээ 20 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж, 30 гаруй илтгэлийг Улсын болон олон улсын чанартай хурлуудад хэлэлцүүлсэн. 10 гаруй судалгаа, төслийн багийн гишүүн болон ахлагчаар ажилласан ажлын туршлагатай. Б.Оюун-Эрдэнэ нь "Гэр бүлийн судалгаа боловсролын үндэсний хүрээлэн" ТББ-ын гүйцэтгэх захирлын үүрэгт ажлыг гүйцэтгэхээс гадна гэр бүлийн зөвлөгөө, сургалт, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ажлуудыг давхар гүйцэтгэдэг.