Нийгмийн хөгжил дэвшилд гэр бүлийн хөгжил боловсролын асуудал нэн тэргүүнд тавигдаж байгаатай холбогдуулан  гэр бүл дэхь хүүхэд хамгааллын асуудал ч чухал боллоо. Гэр бүл дэхь тулгамдсан  асуудал түүнээс шалтгаалан...